ELSA-ASSISTENTEN

ELSA-assistenten är en vän, en hjälpare och en yrkesperson inom vården.

Varje dag är unik även för den äldre, och hjälpbehoven varierar från dag till dag. Den ena dagen kan dammsugning vara den bästa hjälpen, andra dagar kan det vara viktigare att upptäcka förändringar i hälsotillståndet eller orken

ELSA skapar trygghet och livskvalitet för äldre. Samtidigt skapar ELSA sinnesro för de äldres anhöriga. Varje kund hos ELSA kan lita på att den äldre förutom hjälp i vardagssysslorna samtidigt får en yrkesmänniskas stöd i att följa upp hälsotillstånd, dosering av läkemedel och andra viktiga saker.

Någon som sköter om hemmet, en hemvårdare, en sjukskötare, just den som behövs vid varje tillfälle.

Din ELSA-assistent är allt detta, till samma fasta månadstaxa oberoende av om det gäller städning eller sjukvård. ELSA är lösningen för båda dagens och framtidens behov, allt på samma gång.

Hur kan vi på ELSA hjälpa just dig?

SKÖTSEL AV HEMMET

Att sköta hemmet innebär hjälp med de vanliga hushållssysslorna. Om de egna krafterna inte räcker till för att själv ta hand om hemmet kan det orsaka stress, och den försämrar livskvaliteten. När hemmet hålls i skick hålls också humöret gott, och det känns lättare att koppla av och njuta av livet.

HEMVÅRD

Hemvården innebär hjälp i ärenden som äldre inte längre klarar själv. I hemvården ingår även umgänge och hjälp i sysslor på det sätt kunden vill och på det sätt som passar kunden.

HEMSJUKVÅRD

Hemsjukvården omfattar olika sysslor och åtgärder som hör till äldres sjukvård och medicinering, samt att vid sidan av hemvård ge akt på och följa upp förändringar i hälsotillståndet.

STÄDNING

MATLAGNING

STRYKNING

TVÄTT

BUTIKSÄRENDEN

SKÖTSEL AV ÄRENDEN

APOTEKSÄRENDEN

UTEVISTELSE

CAFÉBESÖK

UMGÄNGE

DUSCH OCH BAD/HYGIEN

BUTIKSBESÖK TILLSAMMANS

MATLAGNING TILLSAMMANS

MEDICINHANTERING

SÅRVÅRD

BLODTRYCKSUPPFÖLJNING

BLODSOCKERUPPFÖLJNING

BORTTAGNING AV SUTURER/AGRAFFER

URINKATETRISERING

BLODPROVSTAGNING

Exempel på pris efter 60 % hushållsavdrag:

157€/mån

Åtta besök à 1 timme ingår

ELSA fakturerar 392 €/månad, efter 60 % hushållsavdrag kvarstår för kunden 157 €/månad