ELSA vill jobba för en värld där varje år av människans liv ska vara lika fint och värdefullt – därför jobbar vi för att även åldrandets tidevarv ska bli den bästa tiden i livet.

Åldrandets bästa tid.

Var och en av oss åldras, upplever och lär sig nytt, varje dag vi lever. Varje år av människans liv är lika fint och värdefullt. Hos oss är åldrande inget tabu, och absolut inget gissel. Samtidigt som vi på individnivå hjälper personer som blir äldre vill vi på det nationella planet öka på förståelsen för åldrandet med alla sina utmaningar och glädjeämnen.

Vi är både glada och stolta över att få ta hand om äldre. Vi på ELSA vill försäkra oss om att också åren när man blivit äldre ska kunna vara en av de bästa tiderna i livet.