Elsa - Vanhenemisen parasta aikaa

ELSA vill jobba för en värld där varje år av människans liv ska vara lika fint och värdefullt – därför jobbar vi för att även åldrandets tidevarv ska bli den bästa tiden i livet.

ELSA-assistenten är en vän, en hjälpare och en yrkesperson inom vården.

Varje dag är unik även för den äldre, och hjälpbehoven varierar från dag till dag. Den ena dagen kan dammsugning vara den bästa hjälpen, andra dagar kan det vara viktigare att upptäcka förändringar i hälsotillståndet eller orken 

 

ELSA skapar trygghet och livskvalitet för äldre. Samtidigt skapar ELSA sinnesro för de äldres anhöriga. Varje kund hos ELSA kan lita på att den äldre förutom hjälp i vardagssysslorna samtidigt får en yrkesmänniskas stöd i att följa upp hälsotillstånd, dosering av läkemedel och andra viktiga saker.

Någon som sköter om hemmet, en hemvårdare, en sjukskötare, just den som behövs vid varje tillfälle. 

Din ELSA-assistent är allt detta, till samma fasta månadstaxa oberoende av om det gäller städning eller sjukvård. ELSA är lösningen för båda dagens och framtidens behov, allt på samma gång.

Hur kan vi på ELSA hjälpa just dig?

Åldrandets bästa tid. 

Var och en av oss åldras, upplever och lär sig nytt, varje dag vi lever. Varje år av människans liv är lika fint och värdefullt. Hos oss är åldrande inget tabu, och absolut inget gissel. Samtidigt som vi på individnivå hjälper personer som blir äldre vill vi på det nationella planet öka på förståelsen för åldrandet med alla sina utmaningar och glädjeämnen. 

 

Vi är både glada och stolta över att få ta hand om äldre. Vi på ELSA vill försäkra oss om att också åren när man blivit äldre ska kunna vara en av de bästa tiderna i livet

 

Någon som sköter om hemmet, en hemvårdare, en sjukskötare, just den som behövs vid varje tillfälle. 

Kodinhoito

SKÖTSEL AV HEMMET

Att sköta hemmet innebär hjälp med de vanliga hushållssysslorna. Om de egna krafterna inte räcker till för att själv ta hand om hemmet kan det orsaka stress, och den försämrar livskvaliteten. När hemmet hålls i skick hålls också humöret gott, och det känns lättare att koppla av och njuta av livet.

STÄDNING

MATLAGNING

STRYKNING

TVÄTT

BUTIKSÄRENDEN

APOTEKSÄRENDEN

SKÖTSEL AV ÄRENDEN 

Kotihoito

HEMVÅRD

Hemvården innebär hjälp i ärenden som äldre inte längre klarar själv. I hemvården ingår även umgänge och hjälp i sysslor på det sätt kunden vill och på det sätt som passar kunden. 

UTEVISTELSE

CAFÉBESÖK

UMGÄNGE

DUSCH OCH BAD/HYGIEN

BUTIKSBESÖK TILLSAMMANS 

MATLAGNING TILLSAMMANS 

Kotisairaahoit

HEMSJUKVÅRD

Hemsjukvården omfattar olika sysslor och åtgärder som hör till äldres sjukvård och medicinering, samt att vid sidan av hemvård ge akt på och följa upp förändringar i hälsotillståndet.

MEDICINHANTERING

SÅRVÅRD

BLODTRYCKSUPPFÖLJNING

BLODSOCKERUPPFÖLJNING 

BORTTAGNING AV SUTURER/AGRAFFER 

URINKATETRISERING

BLODPROVSTAGNING

Kodinhoitaja, kotihoitaja, kotisairaanhoitaja
ELSA-ASSISTENTEN
 

Exempel på pris efter 40 % hushållsavdrag:

235€/mån

Åtta besök à 1 timme ingår

ELSA fakturerar 392 €/månad, efter 40 % hushållsavdrag kvarstår för kunden 235 €/månad

 
Kunde du bli en ELSA-assistent?

ELSA erbjuder ett arbete som är belönande både för den äldre själv och för den yrkesperson som sköter honom eller henne.  

 

Varje ELSA-assistent är en erfaren yrkesperson inom vården. Yrkeskunskapen ger oss möjlighet att satsa på mänskligheten.

Hemsjukvård ELSA Ab är ett företag med säte i Kyrkslätt. Vi är specialiserade på hemtjänster och hälsovård för äldre. Sanni Rytsölä är verkställande direktör för ELSA. Hon har en mångsidig erfarenhet av nästan 20 år inom både specialsjukvård och bashälsovård. ELSA sysselsätter erfarna yrkespersoner inom hälsovård i ett självständigt och belönande arbete med äldre personer. Vår uppgift är att se till att våra kunder får möjlighet till en så trygg vård som möjligt, och att de får möjlighet att uppleva åldrandets bästa tid.

Vi accepterar också service sedlar.

 
 

Från våra kunder

När min 90-åriga mamma kom hem från sjukhuset efter en höftoperation ville jag att hon skulle få kompetent hemservice med vårdpersonal som är proffs inom vården. Till en början behövde mamma hjälp i duschen. Efter rehabiliteringen har mamma varje vecka fått gå på lunch till servicehuset tillsammans med ELSA:s vårdare. Mamma är verkligen nöjd med ELSA:s service.

HEIKKI S.

 

 

Min pappa har nu fått besök från Hemsjukvård ELSA två gånger om veckan. Efter en viss tvekan i början har pappa nu varit jättenöjd med servicen. Han har fått hjälp med apoteks- och butiksärenden, rehabilitering i hemmet, hjälp med tvätt och städning, och ELSA:s vårdare har gjort pappa sällskap vid läkarbesök och hörselundersökningar. Ändå är det kaffe- och pratstunderna som har varit det allra viktigaste. 

 

JAN B.

Jag berättar gärna mera.

SANNI RYTSÖLÄ

Verkställande direktör, sjukskötare

020 1441 110

sanni.rytsola@elsa.fi